Het ontstaan van de Mariakapel

Al in 1999 kwam de vraag van verschillende parochianen om de kerk ook buiten de vieringen om te openen zodat er een mogelijkheid zou zijn voor stilte en gebed en ook om een kaarsje bij Maria te branden. Dit betekende dat er een nieuwe ingang in de kerk zou moeten komen en dat er in de kerk een hek geplaatst zou worden om vernieling en het wegnemen van waardevolle spullen te voorkomen. Door deze ingrepen zou de kerk er niet mooier op worden.

Het bouwen van een Mariakapel leek in dat stadium niet haalbaar en mede door allerlei andere ontwikkelingen was dit thema een tijdlang niet meer een gesprekspunt. Totdat pastor Hermens in 2006 dit thema weer aan de orde stelde en men op zoek ging naar mogelijkheden voor het bouwen van een kapel. Deze taak werd overgenomen door de stichting Willibrord aan het kanaal. Er werd een comité gevormd die verschillende plannen uitwerkten. Uiteindelijk is het plan van architect Navarro aangenomen. Bij een eerste presentatie aan de parochianen waren de reacties over het algemeen positief. Al was het vooral voor de ouderen even wennen aan de vorm van deze Mariakapel, die totaal afwijkt van de in Twente bekende traditionele, wat kleinere en ook eenvoudiger modellen.
Het comité Mariakapel heeft verschillende financiële acties georganiseerd om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen. Hoewel de opbrengsten niet voldoende waren zag de stichting kans om het plan te realiseren.
Mede door inzet van vrijwilligers is het gelukt om een gebouw neer te zetten waar Vroomshoop en omgeving trots op kan zijn.