Waarom een Mariakapel?

Zoals gezegd was de belangrijkste aanleiding de wens van velen om ook buiten de diensten om toegang tot de kerk te krijgen. Helaas is dat niet meer mogelijk, maar een kapel kan wel dagelijks toegankelijk zijn en ruimte voor geloof en bezinning bieden. En dat komt dan weer mooi overeen met de doelstellingen van de stichting. Zij wil de missionaire geloofsgemeenschap St. Willibrord ondersteunen.
Een Mariakapel is een kapel gewijd aan Maria, de moeder van Jezus. Zij neemt een hele belangrijke plaats in, in de katholieke kerk. Een Mariakapel is een apart gebouw waar Maria als zodanig wordt geƫerd en waar je tot Maria kunt bidden en haar tussenkomst en bemiddeling kunt aanroepen bij ziekte, zorgen, pijn, verdriet en steun in het algemeen. Voor de bezoekers van de Mariakapel zijn er verschillende mogelijkheden; vragen om kracht, genade, een kaarsje aansteken of bloemen plaatsen.

Juist in een tijd waarin ieder druk is en stress aan de orde van de dag is, juist in een tijd waar kerkbezoek minder wordt, juist in een tijd waarin er veel in de wereld gebeurd, zowel politiek, maatschappelijk als in de natuur, juist dan zie je dat mensen behoefte hebben aan een plek voor rust, bezinning en het in gesprek gaan met de Bron van ons bestaan, een gebed of het opsteken van een kaarsje.
Maria is de Moeder van alle gelovigen, zij is gezegende onder de vrouwen en zij bidt voor ons. Men merkt bij vele mensen welke belangrijke plaats Maria als moeder van Jezus inneemt.

Kerken lopen leeg, maar overal in de wereld blijft Maria pelgrims trekken. Er ontstaan zelfs nieuwe bedevaartsoorden. Uit onderzoek naar de motieven en ervaringen van Lourdesgangers bleek dat de populariteit van Maria te maken heeft met sociale ongelijkheid. Ongelijkheid gebaseerd op leeftijd, klasse, geslacht, etniciteit, religie, ziekte en gezondheid.
Maria verschijnt vaak aan de 'minder machtigen' in de maatschappij, onder wie vrouwen, kinderen, zieken en armen. Het overgrote deel van de pelgrims behoort ook tot deze categorie.